NAŠE USLUGE

slika

slika

slika

 

Naše usluge bazirane su na našim ključnim kompetencijama i odnose se na:

  • aktivnosti u vezi izgradnje sistema, projektovanja dokumentacije i implementacije kvaliteta i upravljanja po seriji ISO 9001, 14011,18001, 27001 i 50001 standarda.
  • aktivnosti na projektovanju, izgradnji i implementaciji integralnog informacionog sistema (ERP) za upravljanje poslovanjem kompanija kao i na projektovanju i izradi specifičnih informacionih sistema i softverskih rešenja.
  • aktivnosti vezane za menadžment poslovanjem, odnosno projektovanje i implementaciju organizacionog dizajna, sistema upravljanja procesima, projektima i rizicima kao i izradi strateških i drugih razvojnih dokumenata.  
  • aktivnosti vezane za izradu ekoloških projekata i projekata zaštite životne sredine.

 

Mi smo u proteklom periodu, za svoje zadovoljne partnere, realizovali širok spektar projekata iz pomenutih oblasti poslovanja. U tom smislu smo i usmerili sopstveni razvoj koji je, uz najbolju svetsku praksu, omogućio da naš stručni tim može da odgovori savremenim izazovima upravljanja poslovanjem, IT tehnologija i ekologije. Poslovni uspeh i reputacija Tekon Sistema bazirani su na primeni najboljih dostupnih tehnologija, stalnim istraživanjima, unapređivanju znanja i veština i na najboljim ljudskim resursima.

slika