Preduzeće Tekon Sistemi, od svog osnivanja 1993. godine, beleži stalni rast svojih poslovnih mogućnosti. U proteklom periodu realizovali smo više od 100 različitih projekata u više desetina kompanija. Danas smo respektabilna kompanija koju čini tim kompetentnih stručnjaka.

Naše kompetencije i mogućnosti bazirane su na dobro osmišljenom, temeljno i bez žurbe građenom stručnom timu. Naš ugled proističe iz stalne težnje da naša ponuda bude ta u koju se naši partneri bez rezerve mogu pouzdati.

Naše poslovanje bazirano je na četiri ključne delatnosti:

  • implementacija ISO standarda
  • IT tehnologije
  • organizacioni dizajn i upravljanje poslovnim procesima
  • ekološki dizajn i zaštita životne sredne

 

Dugogodišnjom saradnjom sa domaćim i inostranim naučno istraživačkim institucijama i kompanijama, na zajedničkim projektima stekli smo bogato i kvalitetno iskustvo u projektovanju i implementaciji sistema kvaliteta i integralnih sistema upravljanja po zahtevima ISO standarda (ISO 9001, 14001, 18001, 27001, 50001), projektovanju i implementaciji integralnih informacionih sistema po principu "ključ u ruke", projektovanju i izradi specijalizovanog i specifičnog softvera, izgradnji organizacionog dizajna, upravljanju projektima, upravljanju poslovnim procesima i reinženjeringu poslovnih procesa, izradi ekoloških projekata i projekata zaštite životne sredine.