REFERENCE

 

Partneri

1. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom    1. Jadran AD, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
2. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   2. LM Metalmont, Obrenovac
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
3. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   3. Euromonting, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
4. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   4. PMC Inženjering, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
5. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   5. CIRA doo, Aranđelovac
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
6. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   6. KOTO doo, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
7. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   7. ALP Inženjering, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
8. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   8. Koloseum Inženjering, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
9. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   9. Eltec Petrol, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
10. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   10. Wetricom, Beograd
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
11. Izgradnja i implementacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom   11. Slavija Proking, Aranđelovac
  životne sredine i upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.      
12. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   12. MIG doo, Požarevac
13. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   13. Sredor doo, Požarevac
14. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   14. Geokrulj, Beograd
15. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   15. GEOGIS Konsultanti, Beograd
16. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   16. Enikon, Loznica
17. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   17. Centroprojekt AIK, Beograd
18. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   18. Centroprojekt doo, Beograd
19. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   19. CPE,  Beograd
20. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   20. Opek, Loznica
21. Izgradnja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001).   21. Medical Systems, Beograd
22. Projekat Analiza poslovnih procesa kompanije Lukoil Beograd   22. Lukoil, Beograd
23. Projekat Analiza i izgradnja organizacionog i procesnog modela preduzeća CIRA      
  Aranđelovac      
24. Projekat Analiza i izgradnja organizacionog i procesnog modela Rudnik i termoelektrana   23. Rudnik i termoelektrana
  Stanari     Stanari, Republika Srpska
25. Projekat Analiza i izgradnja organizacionog i procesnog modela preduzeća Europolis   24. Europolis, Beograd
  Beograd      
26. Projekat Analiza i izgradnja organizacionog i procesnog modela preduzeća Sagax Beograd      
  (Eltec Petrol)      
27. Projekat Analiza i izgradnja procesnog modela preduzeća LM Metalmont Obrenovac      
28. Projekat Analiza i izgradnja organizacionog i procesnog modela Wetricom Beograd      
29. Projekat Dizajn organizacionog i procesnog modela Koloseum inženjering Beograd      
30. Projekat Dizajn procesnog modela, izgradnja i implementacija integralnog informacionog      
  sistema preduzeća KOTO Beograd      
31. Projekat Dizajn procesnog modela, izgradnja i implementacija integralnog informacionog   25. Energoprojekt Garant
  sistema osiguravajućeg društva Energoprojekt Garant osiguranje     osiguranje, Beograd
32. Dizajn i implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Sagax Beograd      
  (Eltec Petrol)      
33. Dizajn i implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Wetricom Beograd      
34. Dizajn i implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Slavija Proking      
  Aranđelovac      
35. Dizajn i implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Minel   26. Minel transformatori,
  Transformatori     Ripanj - Beograd
36. Dizajn i implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Šumadija granit   27. Šumadija granit, Aranđelovac
  Aranđelovac      
37. Implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća IB Trade   28. IB trade, Beograd
38. Implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća BG Diesel   29. BG Diesel, Beograd
39. Implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća BG Hidromatic   30. BG Hidromatic, Beograd
40. Implementacija integralnog informacionog sistema preduzeća Centar za površinsku      
  eksploataciju Beograd      
41. Projekat Softverski paket za analizu pouzdanosti tehnoloških sistema, Centar za površinsku      
  eksploataciju Beograd      
42. Projekat Softverski paket za upravljanje održavanjem tehničko tehnoloških sistema, LM      
  Metalmont Obrenovac      
43. Deo projekta Strategija upravljanja mineralnim resursima uglja kolubarskog i kostolačkog   31. Rudarsko geološki fakultet,
  basena, RGF Beograd     Beograd
44. Deo projekta Podloge za strategiju upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije I      
  faza., RGF Beograd      
45. Deo projekta Strategija upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030., RGF      
  Beograd      
46. Deo projekta Strategija energetike Republike Srbije do 2025. I faza , RGF Beograd