Kontakt

Direktor   Adresa:
Dragan Maksimović   27. Marta 18 , 11000 Beograd
office@tekonsis.rs    
    Telefon:
Poslovni sistemi i upravljenje   +381 (0) 11 334 71 55
Dragan Maksimović   +381 (0) 11 334 71 57
dragan.maksimovic@tekonsis.rs    
  Fax/Telefon:
ISO standardi i ekologija   +381 (0) 11 323 98 94
Marijana Korakianiti    
marijana.korakianiti@tekonsis.rs   Web:
    www.tekonsis.rs
IT rešenja    
Petar Maksimović   Podaci o firmi:
petar.maksimovic@tekonsis.rs   PDF

Pošaljite nam poruku