IT rešenja

slika

slika

slika

slika

U dinamičnom okruženju kakvo je danas, od ključnog je značaja za preduzeće da širokom krugu poslovnih korisnika obezbedi efikasan, brz, jeftin i jednostavan pristup potrebnim informacijama. To podrazumeva i obavezno prisustvo informacionih tehnologija u svim poslovnim procesma preduzeća. Informacione tehnologije čine informacionu infrastrukturnu osnovu za odvijanje poslovnih procesa u poslovnom sistemu, a rezultati poslovanja direktno su proporcionalni kvalitetu i stepenu implementiranih informacionih tehnologija. Osnovni cilj primene IT (Informacionih Tehologija) jeste povećanje produktivnosti, efikasnosti i efektivnosti odvijanja poslovnih procesa. Prvi korak u realizaciji ovog cilja je izbor odgovarajućeg informacionog sistema iz kategorije ERP-ova (Enterprise Resource Planning). Informacioni sistemi iz ove kategorije obuhvataju informacionu podršku tekućem poslovanju za većinu poslovnih funkcija na svim nivoima, od operativnog do strateškog. Nadgradnja ERP sistema su sistemi za podršku odlučivanju (DSS - Decision Support Systems), koji su baziani na ERP podacima, istorijskim podacima i mnogim drugim izvorima podataka u preduzeću i van njega. Kako su informacione tehnologije predmet permanentnog i sistematskog usavršavanja i razvoja, to i sistemi za podršku odlučivanju evoluiraju i danas predstavljaju integralni deo sistema poslovne inteligencije (BI - Business Intelligence) i sistema za upravljanje performansama sistema (CPM - Corporate Performance Management).


Naša ekspertska IT podrška odnosi se na:

  • projektovanje integralnih informacionih sistema – ERP rešenja;
  • razvoj i implementacija integralnih informacionih sistema;
  • projektovanje, razvoj i implementaciju parcijalnih informacionih sistema za podršku industrijskim i rudarskim tehnološkim procesima;
  • projektovanje, razvoj i implementaciju informacionih sistema održavanja opreme;
  • projektovanje, razvoj i implementaciju baza podataka – poslovnih, geoloških, prostornih, proizvodnih;
  • projektovanje, razvoj i implementaciju informacionih sistema za analizu podataka i upravljanje perfomansama poslovnih procesa i poslovnih sistema.