Upravljanje projektima

slika

slika

slika

slika

slika

Investiranjem u kapitalne projekte kompanije realizuju definisane ciljeve rasta, razvojne politike i poslovne strategije. Investicioni projekti, industrijski, građevinski i posebno u rudarstvu su po pravilu i kapitalni jer troše velika finansijska sredstva, značajne resurse i vremenski su dugotrajni. Investiranje u ovakve projekte kompanija preduzima da bi se afirmisala u novom poslovnom okruženju, prilagodila anticipovanim promenama i prevazišla hendikepe trenutne pozicije. Kompanije, kapitalnim projektima prilagođavaju svoje proizvodne mogućnosti sa šansama koje pruža tržište. Sve ovo govori da su investicije u kapitalne projekte uslov egzistencije, održivog rasta i sticanja konkurentskih prednosti kompanije.
Međutim, investiranje u kapitalne industrijske, građevinske, rudarske i druge projekte predstavlja vrlo složen proces sastavljen od višedimenzionalnih aktivnosti ispitivanja svih relevantnih determinanti budućih stanja i promena koje projekat nosi sa sobom. Imajući u vidu da se investicioni projekti povezuju sa strateškim ciljevima razvoja kompanije, prilikom donošenja investicionih odluka moraju se uvažavati svi interni i eksterni faktori razvoja kao i niz ograničenja koja proizilaze iz društveno-ekonomskog okruženja.
Do realne investicone odluke može se doći jedino ukoliko se izbor optimalne varijante projekta bazira na organizovanim, sistematizovanim i temeljnim istraživanjima različitih prirodnih, tehničkih i ekonomskih determinanti projekta. Ovo znači da se kvalitetne investicione odluke kod kapitalnih projekata ne mogu kvalitetno donositi ako proces realizacije projekta nije projektno organizovan u svim fazama njegove realizacije.
Naš stručni tim, kompetentno, u svim fazama realizacije projekata, primenom savremenih alata, metodologija i najbolje prakse u mogućnosti je da efektivno i efikasno upravlja svim vrstama industrijskih, građevinskih, rudarskih i ekoloških projekta.

Naše usluge usmerene su na:

  • upravljanje industrijskim i građevinskim investicionim projektima;
  • upravljanje rudarskim investicionim projektima;
  • upravljaje projektima zaštite životne sredine;
  • upravljenje realizacijom parcijalnih tehničko-tehnoloških projekata;
  • upravljanje projektima izgradnje odlagališta rudarskog, komunalnog i drugog otpada;
  • upravljanje projektima nabavke i montaže opreme;
  • upraljanje projektima zatvaranja, sanacije i rekultivacije rudnika, komunalnih deponija, jalovišta;
  • upravljanje projektima sanacije i rekultivacije odlagališta rudarskog i svih drugih vrsta otpada;

 

slika