Edukacija i obuke

slika

slika

slika

slika

 

Da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja našeg znanja i postojećih veština? Nema preciznog odgovora, ali jedno je sigurno – naša znanja i veštine zastarevaju velikom brzinom! Ako vremenom ne postajemo bolji, vremenom sigurno postajemo lošiji. Kontinualno učenje i usavršavanje je minimalni zahtev za uspeh u poslu na bilo kom organizacionom nivou.
Praksa pokazuje da mnogi ljudi prestaju da uče i usvajaju nove veštine zbog raznih razloga. Međutim, kontinualno učenje i vežbanje je rešenje za ovladavanje bilo kojim znanjem ili veštinom, ponašanjem ili pozitivnom navikom koji se nameću kao preka potreba za realizaciju poslovnih ciljeva.
Osnovni cilj stalne edukacije i obuke jeste sticanje konkretnih znanja i veština ili korisnih sposobnosti zaposlenih da bi se povećala efikasnost i efektivnost poslovnih procesa kao i inventivnost zaposlenih. Vrhunski lideri stalno tragaju za novim znanjima i veštinama, investiraju u razvoj i edukaciju,  uspostavljaju sistem obuke, edukacije i razvoja zaposlenih.
U odnosu na vaše specifične potrebe, naši eksperti će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju i sprovođenju onih edukacionih programa koji će u vašoj kompaniji doprineti povećanju vašeg ukupnog intelektualnog kapitala.
Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju. Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema vašim potrebama i zahtevima, korišćenjem metoda aktivnog učenja kroz studije slučajeva.


Programi edukacije i obuke usmereni su na:

  • strateško i operativno planiranje u svim sektorima (industrija,  rudarstvo, građevina, ekologija itd.);
  • upravljanje projektima u svim sektorima (industrija, rudarstvo, građevina, ekologija itd.);
  • upravljanje poslovnim, tehnološkim, tehničkim, ekonomskim, ekološkim i drugim rizicima;
  • organizaciju i poslovne sisteme;
  • organizacijui i sisteme održavanje opreme;
  • pouzdanost rada opreme;
  • pouzdanost tehničko tehnoloških i poslovnih sistema;
  • upravljanje industrijskim, rudarskim i komunalnim otpadom;
  • seriju ISO 9000, 14000, 18000, 27000 i 50000 standarda;
  • enrgetsku efikasnost.