Upravljanje rizicima

slika

slika

slika

slika

slika

slika

Rizik je sastavni deo poslovanja, a potpuno eliminisanje rizika nije moguće. U osnovi svakog dobro definisanog projekta ili dobre poslovne organizacije nalazi se niz aktivnosti i događaja stohastičke prirode koje je gotovo nemoguće determinisati. Svaki projekat i svaku poslovnu organizaciju prate eksterni i interni rizični događaji, kao posledice tehničko-tehnoloških, tržišnih, finansijskih, zakonskih, ugovornih i drugih aspekata poslovanja. Rizični događaji vezuju se i za prirodne nepogode, ekologiju, monetarne i fiskalne efekte, ugovorne stavke, projektna rešenja i specifikacije, nabavke i isporuke, tržišne probleme i konkurenciju, primenjenu tehnologiju i način izvođenja projekta, zastoj rada i oštećenje opreme, probleme vezane za kadrove i slično.
Rizik u investiranje u kapitalne projekte determinisan je nedovoljnim i nepouzdanim informacijama na osnovu kojih se donose poslovne odluke. Ovo se, pre svega, odnosi na investicione i finansijske odluke koje se donose na dugi rok. Neizvesnost je veoma značajna karakteristika procesa investiranja. Ona se ne može eliminisati, ali se kroz process upravljanja može predviđati i na taj način smanjiti.
Mi pružamo široku paletu usluga koje našim klijentima omogućavaju merenje i upravljanje rizicima i kontrolu, i povećavaju ukupnu pouzdanost sistema i procesa u celoj firmi.
Našim klijentima pomažemo da prepoznaju poslovne rizike, odrede prihvatljive nivoe izloženosti, primene kontrole i obezbede stalno vrednovanje i praćenje okruženja i usklađenost rizika.
Naš sveobuhvatni spektar usluga upravljanja rizicima je potpuno usaglašen sa međunarodnim standardima upravljanja rizikom i obuhvata:

 • planiranje upravljanja rizikom;
 • identifikaciju rizika;
 • kvantitativne i kvalitativne analize rizika;
 • upravljanje rizikom;
 • nezavisno istraživanje druge strane i provere;
 • proučavanja tržišta, studije izvodljivosti i due diligence ocene;
 • nadzor i upravljanje rizicima na projektu;

Naš ekspertski tim može vam pomoći da:

 • uočite i upravljate prekomernim troškovima, zastojima, gubicima prihoda, zdravstvenim, bezbednosnim i ekološkim incidentima, propustima u kvalitetu, nezadovoljstvom zainteresovanih strana u svakoj fazi vaših projekata, procesnih i poslovnih aktivnosti;
 • postignete ciljeve u pogledu kvaliteta, bezbednosti, troškova, planiranja i učinka;
 • dostignete prepoznatljive ključne tačke plana i glavne indikatore učinka, uključujući i radne, zdravstvene, bezbednosne i ekološke ciljeve;
 • osigurate veću izvesnost finansijskih rezultata, ali i rezultata realizacije poslovnih procesa;
 • preduzmete sve korake za usaglašenost sa pravilima, propisima i najboljim praksama u rudarskoj delatnosti i zaštiti životne sredine.